menu · nyheder · om os · links · billeder · kort · e-mail · historie
Nyheder 2007

Nyheder fra 2000/2001 Nyheder fra 2002 Nyheder fra 2003 Nyheder fra 2004 Nyheder fra 2005 Nyheder fra 2006

Januar er begyndt med en rigtig god gang blæsevejr 50.656 kWh blev det til.

Den gamle mølle kan endnu.

Hen over foråret og her i sommer har møllen kørt næsten fejlfri og det har da også været nogle gode vindmåneder.

Indtil 1. august har møllen produceret 141.083 kWh - der er helt ok og vi kan måske se frem til næsten normalt vindår.

Siden interessentskabsmødet i marts har der været undersøgelse i gang med om vi kan sælge vores gode gamle mølle.

Der er nu indkaldt til ekstra ordinært interessentskabsmøde den 20. september 2007 kl 19.00 i Cafe Fuglen i Fuglebjerg.

Her skal der så tages stilling til de fremsendte købstilbud.

Det ekstraordinære interessentskabsmøde har den 20. september 2007 givet bestyrelsen bemyndigelse til at sælge møllen til den bedst opnåelige pris fra de indkomne købstilbud.

Sneslev den 30/11 2007 klokken 21:00

Ja så er flere måneders spænding ved at være udløst. I aften snurrer vores gode gamle vindmølle for sidste gang med lavets som driftherre.

Fra den 1. december 2007 er det Østjysk Vindudvikling aps, der står som den nye ejer af møllen.

Den skal nu køre i ca et halvt år til.

I de 20 år som møllen nu har kørt er det blevet til ca. 4,4 millioner gode kiloWatter, til gavn for naturen.

Ikke så ringe endda.

2008:

Vores mølle blev planmæssigt taget ned i slutningen af april måned og kørt til Polen, hvor den forventeligt vil forsætte med at producere vedvarende energi til gavn for miljøet.

Fundamentet er nu også blevet fjernet her i begyndelsen af august måned.

Der indkaldes til ekstraordinært interessentskabsmøde lørdag den 13. september kl 14:00 i haven Storgårdsvej 10.

Efterfølgende vil vi afholde et lille arrangement for at slutte mølleepoken godt af.