nyheder · om os · links · billeder · e-mail · historie · postliste

Kort og godt


Her ses den geografiske placering af Sneslevmøllen.


Hvorfor blev Sneslevmøllen rejst?
Det var ikke af økonomiske hensyn at Sneslev-Højbjerg vindmøllelav I/S blev stiftet i 1987. Arbejdet startede faktisk allerede i vinteren 1986/87 hvor Ole Birkemose, PA, LW og Poul Hansen på baggrund af en fælles interresse for vedvarende energi fandt sammen. På dette tidspunkt var vindenergi endnu en usikker investering. Der havde netop været flere konkurser for de største vindmølle firmaer, på baggrund af for dårlige vinger. Undervejs i gruppens arbejde med at undersøge de forskellige vindmølletyper skete der samtidig næsten en fordobling af møllestørrelserne fra 80kW. til 160kW. Vindenergi beregningerne var stadig i sin vorden. Det var derfor med en stor usikkerhed, at vi måtte bedømme de forskellige fabrikanters vindkonsulenters beregniger, på hvor meget deres mølle kunne producere på vores indlands placering. Disse beregninger var afgørende for om økonomien kunne hænge sammen og for at initiativgruppen kunne præsentere et rentabelt projekt til borgerne i Sneslev og Højbjerg.