menu · nyheder · om os · links · billeder · kort · e-mail · historie
Nyheder
Nyheder fra 2000/2001 Nyheder fra 2002 Nyheder fra 2003 Nyheder fra 2004


Nyheder 2003:

Vores kære, gamle mølle, Sneslevmøllen anno 1987 160 B, Wind World 2320/160 har i januar måned oppet sig til at producere 26.981 forureningsfri kWh uden en eneste gang at finde på en fejlmelding.

Det har næsten ikke blæst i februar måned derfor kun 7.131 kWh.

Der er indkaldt til interessantskabsmøde 19. marts klokken 19 i Sneslev Forsamlingshus.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Den 19 marts afholdt vi et meget stille interessantskabsmøde. Kun 6 fremmødte.

Der var genvalg til bestyrelsen og revisionen.

Marts måned var også en stille måned kun 13.507 kWh ca halvdelen af det forventede - men igen ingen driftstop.

April 2003 har givet en produktion på 24.107 kWh betydeligt over en normal april måned. Vi har et driftstop på 2 timer.

Maj måned gav 11.571 kWh i produktion noget under en normal maj måned. Møllen var ude af drift i 2 tm. pga. service
Ny information om olie på WindWorldgruppens hjemmeside.

Juni måned gav en produktion lidt over hvad en normal juni skulle give. Ingen driftforstyrelser og vi har 18/7 modtaget en olieanalyse fra NEGMicon, der er OK til forsat drift.

Det har været rigtigt varmt i juli måned og møllen har også holdt ferie med kun 5.900 kWh.

August har givet en produktion næsten som en normal august måned, trods det varme vejr i begyndelsen. Bestyrelsen har opgjort det økonomiske resultatet af det første halvår. Der kan udbetales 90 kr. pr. andel. Møllen kører forsat uden problemer.

September gav ca. halvdelen af en normal september´s forventede produktion.. Det store strømnedbrud i begyndelsen af måneden kostede ca 7. timer´s produktion.

Oktober blev igen en meget vindstille måned ca. 9.000 kWh mindre end normalt. Vi har haft Service på møllen i denne måned.

November - atter engang en stille måned ca. 10.000 kWh under normalen.

December 2003 -6/12 2003 Klokken ca 6 denne morgen kørte vores mølle løbsk i den kraftige storm, der netop i disse timer var særlig kraftig. Følg med i nyhederne omkring det haveri

Se foto fra det syn der mødte os.