menu · nyheder · om os · links · billeder · kort · e-mail · historie
Møllens produktion

.................

Følg møllens produktion måned for måned:

Sneslevmøllens årsproduktion er beregnet til 252.000 KWh.

Det svarer til at møllen i gennemsnit skal producere 21.000 kWh om måneden.

Vindens gennemsnitlige energiindhold er dog meget forskellig i løbet af året, der er store udsving fra 142% i den mest blæsende måned til 68% i en juni måned.

Vigtige tal

Årsproduktion indtil 30/11 2007

207.500 kWh

Forventet årsproduktion i 2007 ved et normalt vindår

232.000 kWh

Møllens samlede produktion fra 4/12 1987 - 30/11 2007

4.392.518 kWh

2007

 • Januar 2007........50.656 kWh .... En rigtig god start
  • En gennemsnit januar´s vindenergi indhold er 142%
 • Februar 2007.......16.554 kWh....... lidt dårlig måned.
 • En gennemsnit februar´s vindenergi indhold er 129%
 • Marts 2007.......22.082 kWh....... mere vind men lidt under....
  • En gennemsnit marts vindenergi indhold er 128%
 • April 2007......19.908 kWh....... Lidt over det normale
  • En gennemsnit april´s vindenergi indhold er 88%
 • Maj 2007..........11.436 kWh..... lidt under det normale.
  • En gennemsnit majs vinderenergi indhold er 79%
 • Juni 2007..........6.178 kWh..... meget under normal produktion.
  • En gennemsnit junis vinderenergi indhold er 68%
 • Juli 2007..........14.269 kWh..... En næsten normal måned.
  • En gennemsnit julis vinderenergi indhold er 72%
 • August 2007..........10.696 kWh.....noget under det normale.
  • En gennemsnit augusts vinderenergi indhold er 68%
 • September 2007...23.534 kWh..En god måned -over det normale.
  • En gennemsnit septembers vinderenergi indhold er 87%
 • Oktober 2007......8.454 kWh....... Igen meget under det normale.
  • En gennemsnit oktobers vinderenergi indhold er 109%
 • November 2007......23.733 kWh....... Helt normalt.
 • 2006

  • Januar 2006........10.216 kWh .... En rigtig skidt start
   • En gennemsnit januar´s vindenergi indhold er 142%
  • Februar 2006.......7.811 kWh....... Endnu en ikke blæsende måned.
   • En gennemsnit februar´s vindenergi indhold er 129%
  • Marts 2006.......13.180 kWh....... Lidt mere vind men....
   • En gennemsnit marts vindenergi indhold er 128%
  • April 2006......15.345 kWh....... Lidt under det normale
   • En gennemsnit april´s vindenergi indhold er 88%
  • Maj 2006..........17.785 kWh..... lidt over det normale.
   • En gennemsnit majs vinderenergi indhold er 79%
  • Juni 2006..........4.957 kWh..... meget under normal produktion.
   • En gennemsnit junis vinderenergi indhold er 68%
  • Juli 2006..........1.333 kWh..... driftstop stor del af måneden.
   • En gennemsnit julis vinderenergi indhold er 72%
  • August 2006..........8 kWh..... Forsat driftstop pga. oliepumpe og lynnedslag.
   • En gennemsnit augusts vinderenergi indhold er 68%
  • September 2006...4.487 kWh..Forsat driftstop pga. oliepumpe og lynnedslag.
   • En gennemsnit septembers vinderenergi indhold er 87%
  • Oktober 2006......12.376 kWh....... Igen meget under det normale.
   • En gennemsnit oktobers vinderenergi indhold er 109%
  • November 2006......17.288 kWh....... Igen under det normale.
   • En gennemsnit novembers vinderenergi indhold er 118%
  • December 2006......36.466kWh....... En del over det normale.
   • En gennemsnit decembers vinderenergi indhold er 120%
   • Møllen har i år 2006 produceret ......... 141.252 kWh

   Årsproduktionen fra 1988 - 2006

   2005

   • Januar 2005........43.038 kWh .... En god start
    • En gennemsnit januar´s vindenergi indhold er 142%
   • Februar 2005......20.100 kWh....... Noget under det normale
    • En gennemsnit februar´s vindenergi indhold er 129%
   • Marts 2005......16.015 kWh....... Meget under det normale
    • En gennemsnit marts vindenergi indhold er 128%
   • April 2005......9.154 kWh....... Igen meget under det normale
    • En gennemsnit april´s vindenergi indhold er 88%
   • Maj 2005..........9.321 kWh..... under normal produktion.
    • En gennemsnit majs vinderenergi indhold er 79%
   • Juni 2005..........12.520 kWh..... lidt under normal produktion.
    • En gennemsnit junis vinderenergi indhold er 68%
   • Juli 2005..........7.789 kWh..... meget under normal produktion.
    • En gennemsnit julis vinderenergi indhold er 72%
   • August 2005..........11.878 kWh..... lidt under normal produktion.
    • En gennemsnit augusts vinderenergi indhold er 68%
   • September 2005......9.135 kWh....... Igen meget under det normale.
    • En gennemsnit septembers vinderenergi indhold er 87%
   • Oktober 2005......10.494 kWh....... Igen meget under det normale.
    • En gennemsnit oktobers vinderenergi indhold er 109%
   • November 2005......17.480 kWh....... Igen under det normale.
    • En gennemsnit novembers vinderenergi indhold er 118%
   • December 2005......17.071 kWh....... Igen noget under det normale.
    • En gennemsnit decembers vinderenergi indhold er 120%
   • Møllen har i år 2005 produceret ......... 183.995 kWh

   2004

   • Januar 2004........5.089 kWh .... Møllen startet igen den 29/1 efter haveri!
    • En gennemsnit januar´s vindenergi indhold er 142%
   • Februar 2004.....16.009 kWh .... meget lav produktion
    • En gennemsnit februars vindenergi indhold er 129%
   • Marts 2004.......16.882 kWh .... Lav marts produktion.
    • En gennemsnit marts vindenergi indhold er 128%
   • April 2004..........13.713 kWh..... under middel.
    • En gennemsnit aprils vinderenergi indhold er 88%
   • Maj 2004..........15.476 kWh..... næsten normal produktion.
    • En gennemsnit majs vinderenergi indhold er 79%
   • Juni 2004..........16.120 kWh..... lidt over normal produktion.
    • En gennemsnit juni´s vinderenergi indhold er 68%
   • Juli 2004..........9.485 kWh..... noget under normal produktion.
    • En gennemsnit juli´s vinderenergi indhold er 72%
   • August 2004..........11.915 kWh..... lidt under middel.
    • En gennemsnit augusts vinderenergi indhold er 68%
   • September 2004......21.404 kWh .... lidt over normal
    • En gennemsnit september´s vindenergi indhold er 87%
   • Oktober 2004......21.422 kWh .... lidt under normal
    • En gennemsnit oktober´s vindenergi indhold er 109%
   • November 2004.....19.006 kWh .... noget under normal
    • En gennemsnit novembers vindenergi indhold er 118%
   • December 2004.....27.280 kWh .... lidt over normal
    • En gennemsnit decembers vindenergi indhold er 122%
   Møllen har i år 2004 produceret ......... 193.701 kWh

   2003

   • Januar 2003........26.981 kWh .... en rimelig start!!!!!
    • En gennemsnit januar´s vindenergi indhold er 142%
   • Februar 2003........7.131 kWh .... Mindste februar produktion i møllens historie!!!!!
    • En gennemsnit februars vindenergi indhold er 129%
   • Marts 2003........13.507 kWh .... Usædvanlig lav marts produktion.
    • En gennemsnit marts vindenergi indhold er 128%
   • April 2003........24.107 kWh .... Fin produktion i april.
    • En gennemsnit aprils vindenergi indhold er 88 %
   • Maj 2003........11.571 kWh .... Lav produktion i maj.
    • En gennemsnit majs vindenergi indhold er 79 %
   • Juni 2003........15.545 kWh .... Lidt over normal juni´s produktion
    • En gennemsnit junis vindenergi indhold er 68%
   • Juli 2003........5.900 kWh .... Meget lav produktion.
    • En gennemsnit juli´s vindenergi indhold er 75%
   • August 2003........13.036 kWh .... Normal månedsproduktion.
    • En gennemsnit augusts vindenergi indhold er 70%
   • September 2003........9.872 kWh....... Ca. halv produktion i denne måned.
    • En gennemsnit septembers vindenergi indhold er 89%
   • Oktober 2003........13.139 kWh..... meget lav produktion igen.
    • En gennemsnit oktobers vindenergi indhold er 109%
   • November 2003.....14.522 kWh ... endnu engang lav produktion
    • En gennemsnit novembers vindenergi indhold er 118%
   • December 2003 ....3.210 kWh.... Vingerhaveri den 6. december.
    • En gennemsnit decembers vindenergi indhold er 122

   Møllen har i år 2003 produceret ......... 158.521 kWh.

   2002

   • Januar 2002........29.920 kWh .... endelig en normal måned!!!!!
    • En gennemsnit januar´s vindenergi indhold er 145%
   • Februar 2002......38.580 kWh .... der er blæst i februar måned!
    • En gennemsnit februars vindenergi indhold er 129%
   • Marts 2002 ........26.782 kWh
    • En gennemsnit marts vindenergi indhold er 130%
   • April 2002: ........10.713 kWh
    • En gennemsnit aprils vindenergi indhold er 92%
   • Maj 2002 ...........11.469 kWh
    • En gennemsnit majs vindenergi indhold er 81%
   • Juni 2002 ...........18.770 kWh
    • En gennemsnit junis vindenergi indhold er 68%
   • Juli 2002 ...........12.083 kWh
    • En gennemsnit julis vindenergi indhold er 75%
   • August 2002 ...........7.776 kWh
    • En gennemsnit augusts vindenergi indhold er 70%
   • September 2002 ...........6.202 kWh
    • En gennemsnit septembers vindenergi indhold er 89%
   • Oktober 2002 ...........15.928 kWh
    • En gennemsnit oktobers vindenergi indhold er 110%
   • November 2002 ...........10.972 kWh.
    • En gennemsnit novembers vindenergi indhold er 118%
   • December 2002 ...........14.860 kWh
    • En gennemsnit decembers vindenergi indhold er 122%

    Møllen har i år 2002 produceret ......... 204.055 kWh.

    2001

    • Januar 2001........5.022 kWh ......driftstop indtil 13/1
     • En gennemsnit januar´s vindenergi indhold er 145%
    • Februar 2001......18.136 kWh
     • En gennemsnit februars vindenergi indhold er 129%
    • Marts 2001 ........16.383 kWh .... kun 3 timers udetid ....jubii
     • En gennemsnit marts vindenergi indhold er 130%
    • April 2001: 13.163 kWh
     • En gennemsnit aprils vindenergi indhold er 92%
    • Maj 2001 ...........14.163 kWh
     • En gennemsnit majs vindenergi indhold er 81%
    • Juni 2001 ...........9.869 kWh
     • En gennemsnit junis vindenergi indhold er 68%
    • Juli 2001 ...........9.743 kWh
     • En gennemsnit julis vindenergi indhold er 75%
    • August 2001 ...........14.763 kWh
     • En gennemsnit augusts vindenergi indhold er 70%
    • September 2001 ...........11.164 kWh
     • En gennemsnit septembers vindenergi indhold er 89%
    • Oktober 2001 ...........24.021 kWh
     • En gennemsnit oktobers vindenergi indhold er 110%
    • November 2001 ...........23.295 kWh.
     • En gennemsnit novembers vindenergi indhold er 118%
    • December 2001 ...........10.115 kWh . Ude af drift den 19 - 21 dec.i ca 70 timer pga.for lavt olietryk, en fejl som NEG Micon havde været opmærksom på i mindst 3 uger forud. Skønnet tab ca. 5.000 kWh.
     • En gennemsnit decembers vindenergi indhold er 122%
     • Møllen har i år 2001 produceret ......... 169.937 kWh.

    Man kan roligt fastslå, at det ikke har blæst særligt meget her i år 2001 -Vi mangler ca 82.000. kWh i at nå op til et normalt vindår.

    Top

     

     

    2000

    • Januar 2000........36.600 kWh ......

     • En gennemsnit januar´s vindenergi indhold er 145%

     • Naturlig Energi´s statistik har beregnet vores lokal område til i januar 2000 at havde haft 151%

    • Februar 2000.......35.115 kWh

     • En gennemsnit februars vindenergi indhold er 129%

     • Naturlig Energi´s statistik har beregnet vores lokal område til i februar 2000 at havde haft 155%

    • Her i den sidste uge af februar rundede vores mølle 3 millioner kWh
    • Marts 2000 ........29.529 kWh

     • En gennemsnit marts vindenergi indhold er 130%

     • Naturlig Energi´s statistik har beregnet vores lokal område til i marts 2000 at havde haft 125%

    • April 2000 .........9.739 kWh

     • En gennemsnit aprils vindenergi indhold er 92%

     • Naturlig Energi´s statistik har beregnet vores lokal område til i april 2000 at havde haft 55%

    • Maj 2000 ...........15.692 kWh

     • En gennemsnit majs vindenergi indhold er 81%

     • Naturlig Energi´s statistik har beregnet vores lokal område til i maj 2000 at havde haft 65%

    • Juni 2000 ...........15.587 kWh

     • En gennemsnit junis vindenergi indhold er 68%

     • Naturlig Energi´s statistik har beregnet vores lokal område til i juni 2000 at havde haft 85%

    • Juli 2000 ...........8.395 kWh

     • En gennemsnit julis vindenergi indhold er 75%

    • August 2000 ...........8.569 kWh

     • En gennemsnit augusts vindenergi indhold er 70%

    • September 2000 ...........12.668 kWh

     • En gennemsnit septembers vindenergi indhold er 89%

    • Oktober 2000 ...........20.190 kWh

     • En gennemsnit oktobers vindenergi indhold er 110%

     • Naturlig Energi´s statistik har beregnet vores lokal område til i oktober 2000 at havde haft 82%

    • November 2000 ...........8363 kWh . Ifølge vore nabomøllers produktion har vi mistet ca. 10.000 kWh

    • December 2000 ...........2260 kWh . Tabet er ikke gjort endeligt op for denne måned.

     • En gennemsnit decembers vindenergi indhold er 122%

    Møllen har derfor i år 2000 produceret ......... 202.721 kWh.

    Top