menu · nyheder · om os · links · billeder · kort · e-mail · historie
Vindkraften i 2000

.................


92% af et normaltår i vores lokalområde

Vi kan nu bringe en tabel over elproduktionen i år 2000 på de vindmøller i vore to kommuner, som elselskaberne driver.

 

Elværksejede vindmølleanlægs produktion i 2000

Mølletype
Lokalitet
Produktion i 2000 i kWh

2x200 kW Micon

Sludstrup

896.571

1x225 kW Danwin

Flakkebjerg 2

240.917

4x400 kW Micon

Ting-Jellinge

2.572.623

3x450 kW Bonus

Falkensten

2.259.415

2x500 kW Nordtank

Sandved

1.531.254

2x600 kW Wind World

Fårdrup 4 & 5

1.752.030

3x600 kW Micon

Vemmeløse 4-6

3.441.361

2x750 kW NEG Micon

Frankerup

2.391.790

ialt

15.085.961

Kilde: Månedsmagasinet Vindstyrke jan. 2001

 

År 2000 blev ikke det store jubelår, når man tænker på hvor meget det har blæst i løbet af året. Ifølge månedsmagasinet Vindstyrke, der bringer statistikkerne over vindmøllernes elproduktion i Danmark, har det kun blæst 92% af et normalår her på Vestsjælland. Ikke desto mindre har alle vindmøller i Fuglebjerg og Hashøj kommuner tilsammen produceret godt 50 mill. kWh i året der gik. Det er nok til at dække 10.000 familiers årlige strømforbrug, hvis de i gennemsnit bruger 5.000 kWh pr. husstand.

 

Skulle den samme mængde strøm have været produceret på et almindeligt kulkraftværk, ville det ifølge elværkerne og Miljøstyrelsen have medført en forurening af miljøet med følgende mængder skadelige stoffer:

 

svovldioxid (SO2) 145 ton

kvælstofilter (NOx) 130 ton

kuldioxid (CO2) 42.500 ton

støv 5 ton

slagger og flyveaske 2.750 ton

 

Vi når frem til en årsproduktion på over 50 mill. kWh ved at sammenlægge de godt 15 mill. kWh fra elværksmøllerne med de knapt 20 mill. kWh, møllerne i avisens normale statistik producerede i år 2000, og hertil lægge omkring 15 mill. kWh, som vi forsigtigt skønner er produceret på de øvrige privatejede møller i området.

 

Korrekte tal er altid bedre end et selv nok så kvalificeret skøn, så vi vil gerne gøre opmærksom på, at Fuglebjerg-Hashøj Folkeblads månedlige vindstatistik er åben for alle vindmøllefolk, der har lyst til at deltage. Har du en vindmølle og vil være med, kan du henvende dig til avisens kontor og blive tilmeldt, så bringer vi også din vindmølles produktion måned for måned. Tallene kan afleveres pr. telefon, telefax, brev eller e-mail, helt som det passer dig bedst.

 

Vindmøllestrøm betales for tiden med 54,8 øre pr. kWh i SEAS-området, og hvornår den forlængst bebudede reform af afregningspriserne træder i kraft står stadig hen i det uvisse. Den skulle ellers give nyere møller 60 øre pr. kWh, mens ældre møller til gengæld må nøjes med 45 øre. Det hele skal være en overgangsordning, indtil det liberaliserede marked for grøn strøm, som politikerne vedtog lige før sommerferien 1999, endelig træder i kraft i år 2003. Hvad afregningsprisen til den tid bliver er indtil videre et fuldstændig åbent spørgsmål.

 

I år 2001 forventes Danmarks vindmøller at dække 15 % af landets samlede elforbrug.

februar 2001

Paul- Anker Cederberg

Top