menu · nyheder · om os · links · billeder · kort · e-mail · historie
Årsberetning

.................

 

BERETNING FOR DRIFTÅRET 1999

TIL INTERESSENTSKABSMØDET 22.03.2000

 

Der var engang et møllelav, der ville holde møde.

Året 1999 blev ikke så godt et år for vores mølle.

Det var sløjt med vind og årets produktion blev kun på lidt over 200.000 kWh

Til statistikken er opgivet 204.072 kWh

På årsregnskabet er anført 203.897 kWh

Differencen skyldes, at SEAS i løbet af året installerede en ny type måler, der kan fjernaflæses. Dvs. at den afregnede strøm er aflæst af SEAS, formodentlig omkring midnat nytårsaften.

Det tal, vi har opgivet til statistikken, er aflæst om eftermiddagen den 01 jan.

En lille historie fra Ebberød Bank.

Den ny måler kan aflæse produceret strøm og forbrugt strøm hver for sig, og vi skal betale fuld pris for den forbrugte strøm, mens vi kun får den normale afregningspris knapt 60 øre for den producerede strøm.

Købsprisen udgjorde i sidste kvartal 1999: 128,3 øre/kWh.

Siden måleren blev installeret den 25 feb. og frem til nytår havde der været et forbrug på 1133 kWh.

Prisdifferencen udgør ca. 780 kr.

En del af udgiften er fradragsberettiget på momsregnskabet: ialt 746 kr.

Abonnementet for den nye måler koster ca. 6.000 kr årligt.

Vores interesseorganisation DV har stadig en sag kørende vdr. abonnementspriserne.

 

Teknikken:

Udetid i 1999: 345 tm. Tabt produktion ca. 16.000 kWh

Sagaen om den defekte oliepumpe.

Vi fik en ny oliepumpe på 16.09.98

16.02.99 gik den i stykker. Møllen var ude af drift i ca. 3 døgn.

Den monterede oliepumpe gav kun et lavt olietryk. Tlf. fik vi at vide, at den var midlertidig indtil den afmonterede pumpe blev repareret.

Ved årets udgang havde vi stadig ikke fået en ny oliepumpe trods flere rykkere, og møllen havde været ude af drift adskillige gange pga. lavt olietryk. D. 19.01.2000 fik vi endelig den ny oliepumpe, vi betalte for i 1998. Ny kører det uden problemer.

Det var en mørk og stormfuld nat.

Orkanen fredag den 03 dec forårsagede ingen skader på vores mølle, og den standsede korrekt som den skulle ved vindhastighed > 25 m/sek. Elnettet faldt ud og blev først retableret søndag den 05. Ialt ude af drift i 41 tm.

Servicen er helt utilfredsstillende, og vi har skrevet en lang saglig henvendelse til NEG-Micon i slutn. af februar, men endnu ikke fået nogen reaktion. Hvis der ikke snart sker en drastisk forbedring vil vi skifte serviceselskab til efteråret.

Mordet på en vindmøllefabrik

NEG-Micon har de facto nedlagt Wind World med udgangen af året. De fleste folk i Skagen er fyret og produktionen er indstillet. Gamle Wind World folk forlader NEG-Micon. Der er mangel på viden om WW-møller i org. og tilsyneladende ingen interesse for dem. Org.-strukturen hos NEG-Micon: kolos på lerfødder.

Mysteriet om den forsvundne el-reform

Liberaliseringen af el-markedet for vedvarende energi blev udskudt i 11 time, da ingen tilsyneladende kunne overskue sagen. Kommer nok i 2003. Konsekvensen vil formodentlig blive lavere afregningspris, men ingen ved noget med sikkerhed.

DV-Energi har nu tilslutning fra 2.366 andelshavere med 3.500 møller, langt over halvdelen af de privatejede møller i landet, og repræsenterer 85.000 husstande.

Top